خدمات نظام مهندسی

۱-خدمات ایستایی

۲-خدمات مهندسی ساختمانهای با قدمت بیش از ۵ سال که یا بدون پروانه احداث گردیده اند ویا تاریخ اعتبار پروانه آنها به پایان

رسیده است ,برای اخذ پایان کار نیازبه معرفی مهندسین جدید در قالب پروسه تاییدیه ایستایی دارند. در این فرآیند می بایست در

ابتدا نقشه های وضع موجود “ازبیلت” تهیه و ترسیم گردد و پس از تایید شهرداری و ارسال برای شهرسازی کل، مقاومت و پایداری

ساختمان که به تایید مرجع ذیصلاح “شهرسازی و یا نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان” رسانده شود و مهندسانی جهت صحه

گذاشتن به مقاومت و ایستایی ساختمان نسبت به کسر سهمیه در این ارگان ها اقدام نمایند.این پروسه عموما با توجه به مدلسازی

سازه ایی و امکان ارائه طرحهای تقویت زمانبر میباشد.از مراحل انجام این خدمات تکمیل فرمهای دو قلو و سه قلو توسط مهندسین

طراح ناظر و یا ارائه برگه های استحکام بنا می باشد. دفتر نظام مهندسی ساختمان ۱۸۲۳ مفتخر است با قریب به ۵ سال سابقه و مدیریت

طراحی بالغ بر ۳۰۰٫۰۰۰ مترمربع از پروژه ها در رسته های پلان معماری، محاسبات سازه، طراحی های برق و مکانیک، خدمات خود

را به شرح ذیل در کوتاهترین زمان تقدیم کارفرمایان محترم نماید.

الف -طراحی پلان معماری ، ارائه دو طرح مختلف مطابق مقررات طرح تفضیلی شهرداری بااستفاده بهینه از فضا ها و افزایش سطح

مفید ساختمان به منظور بهره وری بیشتراقتصادی با رعایت میزان حداقل مورد نیاز برای مشاعات ساختمان.

ب – محاسبات سازه بتنی ، فلزی ، ترکیبی و سوله ها با دهانه های مختلف معماری و منطبق بر معماری مورد نیاز با ابعادی کاملا

بهینه و اقتصادی با نرم افزارهای روز و اخذ تائیدیه از سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان.

۳- طراحی های برق و مکانیک با استفاده از تکنولوژی های روز و با جانمایی های مناسب تاسیسات جهت کاهش هزینه های

قالب بندی سازه ای ویا تخریب های احتمالی . تذکر: خدمات نظام مهندسی نیز به مانند بسیاری از خدمات ، عرصه ورود واسطه ها و

دلالان گردیده که در نگاه اول همکاری با ایشان از لحاظ اقتصادی وسوسه انگیز است ولی به چند دلیل عدم همکاری با نامبردگان

توصیه می شود. عموما مهر تعدادی از مهندسان شاغل در ادارات در اختیار دلالان مذکور بوده که این مهندسان هیچ گونه تخصص

فنی در طراحی نقشه ها نداشته و لذا نقشه هایی که در نهایت تحویل مالکان محترم میگردد توسط تعدادی نقشه کش ساده تهیه و ترسیم

گردیده و لذا عمدتا سازه هایی سنگین و غیر بهینه طراحی میگردد و لذا هزینه های اجرائی به مراتب سود اولیه همکاری را محو و

تبعات مالی سنگینی برای مالکان به همراه خواهد داشت . نقشه های برق و مکانیک طبق قوانین روز می بایست پیش از اجرای سقف

اول ساختمان طراحی و تائیدیه نظام مهندسی گردد. در بسیاری از مواقع و در زمان نیاز”زمان بتن ریزی سقف اول” نقشه های برق

و مکانیک مهندسان معرفی شده توسط واسطه ها و دلالان آماده نبوده و مهندسان مذکور نیز اظهار بی اطلاعی میکنند و نتیجه

آن عدم بتن ریزی در زمان خود و خواب سرمایه کارفرما و اعتراض اکیپ های قالب بندی و… به همراه خواهد داشت. نمونه های

متعددی از جعل مهر مهندسین توسط واسطه ها انجام پذیرفته که طبعات آن صرفا متوجه کارفرما گردیده است. لذا پیشنهاد ما مراجعه

به دفاتر نظام مهندسی معتبر در سطح شهر می باشد.