پارک علم و فناوری شهرکرد

پیش طرح و انیمیشن سازی پارک علم و فناوری استان چهار محال و بختیاری در سال ۱۳۹۷ توسط شرکت فنی مهندسی آروکو انجام گردیده است