پروژه عمران و مسکن

درخواست‌های کارفرما: تناسب محیط مسکونی سه بلوک با تجاری زیرین آنها، طرح اقتصادی با حداکثر بهره وری اقتصادی، زیبایی و چشم نواز بودن طرح همراه با جاذبه و دعوت به خرید در بخش تجاری

نام کارفرما: شرکت عمران و مسکن اصفهان

پروژه بلوک ۲۰( مجتمعهای پارسینا)

www.maskanesfahan.ir

 موقعیت پروژه: تقاطع فلاطوری و اشراق
محدودیت‌های طرح: تعداد ستوهای زیاد، محدودیت در اضافه نمودن حجم نبشی کشی نماهاتعداد سقف کل ساختمان:۱۳  سقف
 خدمات انجام شده: طراحی نما و دکوراسیون داخلی
 متراژ ساختمان:۴۳۰۰۰  متر مربع
 سال طراحی پروژه: ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸