پروژه ی عمران و مسکن

این پروژه در اصفهان، خیابان فلاطوری واقع شده است. که دارای کاربری های تجاری، مسکونی و فودکرت می باشد

aroco

aroco

aroco