درباره ما

گروه معماری آروکو با همکاری دفتر نظام مهندسی ۱۸۲۳ با تجربه چندین ساله در زمینه طراحی ، نظارت و اجرای پروژه های ساختمانی و صنعتی
دارای سوابق و اجرای پروژه های طراحی متعددی بوده است. هدف اصلی این شرکت جلب رضایت و توجه به دیدگاه ، خواسته ، زمان و هزینه
کارفرمایان گرانقدر میباشد که در قالب کلیه خدمات ساختمانی شامل خدمات شهرداری ، نظام مهندسی ، طراحی و اجرای ساختمان ها و به بیانی
جامع تر کسب رضایت ،آسایش و آرامش کارفرمایان عزیز می باشد.